ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:

deouwesunderklaaswinkel.nl
Binnenburg 12
1791 CG Den Burg Texel
t. +31 (0)222- 310335
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BTW NL8131.91.476.B01
IBAN - NL11RABO0115272232
BIC - RABONL2U Rabobank Den Burg (Nederland)


Definities
deouwesunderklaaswinkel.nl is een online winkel in merkkleding voor baby's en kinderen en volwassenen, welke via www.deouwesunderklaaswinkel.nl kan worden bezocht.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de webwinkel van de Ouwe Sunderklaaswinkel. In de winkel van de Ouwe Sunderklaaswinkel gelden andere voorwaarden.
 
Sociale Media
Facebook of Twitter Acties en promotie zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook en/of Twitter en zijn op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan een actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan de Ouwe Sunderklaaswinkel
 Voor uitgebreide Voorwaarde met betrekking tot Sociale Media vind je in het volgende artikel
 
Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten middels de website deouwesunderklaaswinkel.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van deouwesunderklaaswinkel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door deouwesunderklaaswinkel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. deouwesunderklaaswinkel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Prijs
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Orderkosten zijn (tenzij anders vermeldt) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. orderkosten via onze website gecommuniceerd.

De orderkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen van € 2,10 tot € 3,00 voor brievenbuspost, € 5,50 voor een pakket en € 8,05 voor een zekerheidspakket. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

deouwesunderklaaswinkel.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere betalingsvoorwaarden en bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief orderkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf:

    IDeal: met gebruik van internetbankieren kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch betalen. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal.
    Paypal: Ook kunt u direct en online betalen door middel van Paypal. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.
    Betaling vooruit: Ook kunt u uw bestelling voldoen middels de betaalmethode ‘Vooraf betalen via bankoverschrijving'. de Ouwe Sunderklaaswinkel wil het electronisch betalen vooraf stimuleren. Bij vooraf betaling via bankoverschrijving zijn er extra administratieve handelingen nodig ter controle van de betaling. Om dit te compenseren berekend de Ouwe Sunderklaaswinkel extra kosten. Dit bedraagt 2,00 euro per bestelling

De klant geeft de Ouwe Sunderklaaswinkel toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Levering
de Ouwe Sunderklaaswinkel streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is de Ouwe Sunderklaaswinkel echter niet verplicht.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. de Ouwe Sunderklaaswinkel zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Hoe Snel kan ik mijn bestelling verwachten
de Ouwe Sunderklaaswinkel is gevestigd op Waddeneiland Texel. Wanneer uw bestelling voor 15.00 heeft plaatsgevonden kunt u verwachten dat deze de volgende dag wordt aangeboden.
Bestellingen in het weekend welke als brievenbus post worden verzonden kunt u, mits er bij u wordt bezorgd, op maandag thuis verwachten.
Pakket post wordt helaas niet in het weekend vanaf Texel verscheept. Deze worden maandag door TNT-post opgehaald. En normaal gesproken op Dinsdag aangeboden. Alle Volwassen Didriksons 1913 jassen worden aangetekend verzonden.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan de Ouwe Sunderklaaswinkel verschuldigd is, heeft voldaan.

Retourneren en omruilen
We proberen u zo goed mogelijk te informeren over onze producten. Helaas komt het ook voor dat een product niet helemaal voldoet aan de verwachtingen. In dergelijke gevallen kunt u het producten naar de Ouwe Sunderklaaswinkel terugsturen. Wanneer wij het product hebben ontvangen wordt binnen 10 werkdagen het retourbedrag op uw rekening teruggestort.

de Ouwe Sunderklaaswinkel controleert voor verzending van uw bestelling de artikelen op eventuele gebreken.

Aan het retourzenden van bestelling zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

        Neem voor het retourzenden van u bestelling eerst contact op met de Ouwe Sunderklaaswinkel. Dit kan via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of telefonisch +31 (0)222 310335
        De artikelen moeten binnen 14 dagen zijn ontvangen bij de Ouwe Sunderklaaswinkel.
        Kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.
        Het product is niet gedragen of gewassen en voorzien zijn van originele prijskaartjes en productkaartjes.
        Heeft u bij een eventueel gebrek aan een product dit zelf hebben geprobeerd te herstellen dan vervalt het recht op retourzending.
        Artikelen met een korting hoger dan 50% kunnen niet retour gezonden worden.

Retourzendingen worden verstuurd naar het volgende adres:

de Ouwe Sunderklaaswinkel
Binnenburg 12
1791 CG DEN BURG - TEXEL
Ordernummer: .......

Wij adviseren voor het retourzenden van producten

Kijk ook onder onze leveringsvoorwaarden
Mocht toch nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen 
Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling.
 
Een Klacht
Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling raden wij u aan de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken binnen 3 werkdagen schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tip! Wij kunnen uw klacht beter oplossen wanneer u uw klacht meteen kenbaar maakt. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd
 
Klachten met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en).
Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet. Het kledingstuk vertoont bijvoorbeeld na kort gebruik extreme slijtage, een knoop of rits is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was. De garantietermijn op de kleding is 3 maanden na ontvangst van de kleding. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van dragen en wassen.

Daarnaast dient de redelijkerwijs te verwachten levensduur van het betreffende kledingstuk ook 3 maanden te zijn.
De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.
Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.
 
Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden worden geannuleerd. Stuur in dergelijk geval een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert de Ouwe Sunderklaaswinkel het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. de Ouwe Sunderklaaswinkel berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen via dit ons email formulier. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door de Ouwe Sunderklaaswinkel plaats.

Indien u niet voordat de bestelling is verzonden, of binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. de Ouwe Sunderklaaswinkel is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.
 
Overmacht
In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via dit e-mailformulier. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie

Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
* zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven;
* zullen de Ouwe Sunderklaaswinkel en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op.

E-mailformulier
Internet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle rechten voorbehouden.

De Ouwe Sunderklaaswinkel

Welkom bij dé Ouwe Sunderklaas winkel van Texel. Al meer dan 40 jaar koop je hier je feestartikelen voor Ouwe Sunder, maar natuurlijk ook voor Carnaval en andere Verkleedfeesten. De Link met deze Winkel Al bijna 40 jaar de huidige lokatie van Dodo wear de winkel die eind november wordt omgetoverd naar een feestwinkel. Het 'normale' assortiment van Baby-, Kinderkleding en Dames- en Herenjassen wordt tijdelijk verruild voor een divers assortiment aan Feestartikelen. Voor vele is dit dan ook de Snoepwinkel van het jaar. De Speulers komen vaak effe Kieke om ideeen op te doen voor hun te Speule Stukkie.

  • Binnenburg 12 - 1791CG - Den Burg
  • +31 222 310335
  • winkel@dodowear.nl

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief

keyboard_arrow_up